Algemene Voorwaarden PapegaaienSchool.nl

Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op PapegaaienSchool.nl Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via het systeem van PapegaaienSchool.nl houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op PapegaaienSchool.nl en overige onder birdsuper.com vallende websites geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.

1.3 Met de plaatsing van een bericht en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met PapegaaienSchool.nl. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op PapegaaienSchool.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij PapegaaienSchool.nl.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van PapegaaienSchool.nl. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 PapegaaienSchool.nl garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 PapegaaienSchool.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste informatie & (email)adres aan PapegaaienSchool.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw pc en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van PapegaaienSchool.nl berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de kopiëren te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van PapegaaienSchool.nl geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PapegaaienSchool.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook wanneer producten over de grens worden geleverd.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

7 Informatie goedkeuren

7.1 De toegevoegd informatie wordt altijd gecontroleerd voor dat hij online te zien is in de app of op andere mediakanalen.

7.2 PapegaaienSchool.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor onjuiste informatie die is toegevoegd door gebruikers.

7.3 Bij veranderen van onjuiste informatie in het systeem in opdracht van gebruiker kunnen er credits in mindering worden gebracht.

7.4 Toegevoegde informatie, gegevens of beeldmateriaal kunnen ter alle tijden worden gewijzigd, geweigerd of worden verwijderd uit het systeem door PapegaaienSchool.nl. Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen via het contact formulier.

7.5 Al onze websites waar gebruik gemaakt wordt van de betreffende online community vallen onder geldende richtlijnen, waarbij van elke gebruiker wordt verwacht dat in respect wordt gecommuniceerd en gehandeld. Haatdragende taal, laster, smaad, laat staan bedreigingen worden niet getolereerd en resulteren onherroepelijk tot een permanente ban waarbij nimmer inschrijfgeld wordt geretourneerd. Immers u heeft ingestemd met deze voorwaarden door zich aan te melden.

7.5.1 Wij behouden ons het recht voor gebruikers bij overtreding van onze community richtlijnen voor fair use zonder overleg tijdelijk dan wel permanent te verwijderen van onze platforms. Hiertoe behoort ook het aantreffen van laster en smaad omtrent onze producten elders online. Wij staan altijd open voor opbouwende kritiek, daarmee is immers de papegaaienschool geworden tot wat het is. De inspraak van de vele leden hebben geleid tot een zeer uitgebreid allesomvattend project. Kritieken daarop dienen dan ook binnen dat ledengedeelte te kunnen worden gedeeld. Niemand is gebaat bij het in een kwaad daglicht stellen van derden die hun uiterste best doen een gecompliceerde zaak als papegaaiengedrag t.a.v. mensen intensief te bestuderen ten einde iedereen daarmee te helpen die daar voor open staat.